This site is intended for healthcare professionals

Žijeme s roztroušenou sklerózou 2/2023

Roztroušená skleróza a KULT Partnerství

Laura Janáčková

Žijeme s roztroušenou sklerózou 2/2023

V roce 1938 započal v USA jeden z dosud nejdéle trvajících lékařských, psychologických a sociologických výzkumů, který se snaží odpovědět na tuto otázku: Co dělá lidi šťastnější a zdravější od narození až do konce života? Současný tým harvardského psychiatra Roberta Waldingera dlouhodobě vyhodnocuje výsledky a vše nasvědčuje tomu, že odpověď je stále stejná: Šťastnější a zdravější nás dělají dobré mezilidské vztahy.

Partnerské vztahy ovlivňují i kvalitu života člověka s nemocí. Vnímaná podpora, láska a porozumění ovlivňují prožívání těžkostí spojených s postupujícím chronickým onemocněním. Změny nálad, psychická labilita, obavy, smutky a koneckonců i deprese jsou prubířským kamenem vztahů a zároveň ukazují i na to, jak o ně bylo v minulosti pečováno. Tzv. KULT Partnerství vyjadřuje hodnoty, které výrazně ovlivňují prožitek naší spokojenosti ve vztahu.

K představuje komunikaci. Praxe ukazuje, že téměř dvě třetiny mužů i žen s chronickým onemocněním mají ve vztahu problémy právě v této oblasti. Člověk, kterého trápí obavy z návratu nemoci či z jejích důsledků, potřebuje sdílet a spoluprožívat. Pokud mu chybí lidská blízkost, vřelé slovo, pochopení a podpora, cítí se sám. Sám na bolest, strach i úzkost. Sám na trápení i život. Postupem času smutek a zklamání zaplavují mysl a nemocný získává pesimistický pohled. Téměř 60 % nemocných s pokročilou RS se někdy setkává s depresí, která je vzdaluje od prožitku spokojeného vztahu.

Je třeba cíleně sám či s pomocí odborníka pěstovat jiskřičky optimismu, hledat si každodenní radosti a naučit se je sdílet. Pokud se svěříme se svými strastmi, stanou se snesitelnějšími díky projevenému porozumění a podpoře.

U ve slově KULT představuje úctu. Nemoc do mysli vnáší obavy ze ztráty obyčejné lidské úcty a důstojnosti. Strach ze ztráty vlastní hodnoty, schopnosti plné sebeobsluhy a řízení vlastního osudu ochromuje člověka a odráží se v jeho jednání i chování.

Uvědomme si svou lidskou hodnotu, která je v našich duších. Zamysleme se nad tím, proč nás mají lidé rádi, jací jsme, a naučme se chválit sami i navzájem.

L představuje lásku ve smyslu laskavosti i sexu. Více než tři čtvrtiny pacientů s RS uvádí problémy v sexuální oblasti. Většina z nich je vyvolána důsledkem zdravotních či psychických problémů spojených s nemocí a léčbou. Roli však mohou hrát i farmaka, kterými se nemocný léčí.

Není třeba se radostí lásky vzdávat, protože většina problémů v partnerském i intimním životě má své řešení. Neváhejme vyhledat pomoc odborníka, když sami řešení nenacházíme. Láska a pocit blízkosti psychické i tělesné za to přece stojí.

T ve slově KULT představuje hodnotu, které se učíme celý život, toleranci. RS vychovává k trpělivosti, ale na cestě k ní je normální boj s negativními emocemi, vztekem, zklamáním i sebelítostí. Tyto emoce však vnáší do vztahu napětí a je třeba naučit se, jak je krotit.

Učme se pokoře a využijme všechny psychologické, zdravotní, sportovní, mechanické metody i komunikační dovednosti k snižování napětí.

Posledním písmenem je P, představuje hodnotu porozumění, které je klíčem partnerství. Téměř polovina nemocných RS má pocit, že jim jejich nejbližší okolí nemůže dostatečně porozumět či se o to vůbec nesnaží. Ztráta porozumění je také jeden z nejčastějších důvodů k radikálnímu řešení vztahových problémů.

Učme se naslouchat a vyhledávat pozitiva.

Začněme tím, že budeme více naslouchat sobě, abychom porozuměli svým potřebám a dokázali nalézat v každodenním životě zdroj osobní spokojenosti, ze které pramení pocit štěstí. Když budeme spokojení my sami, snáze budeme radost rozdávat dál ku pomoci, podpoře a posílení vzájemných vztahů.

U nemocných RS více než u kohokoliv jiného platí, že harmonický vztah pomáhá překonat těžkosti života a přináší naději. Naději, že navzdory veškeré nepřízni může být a je život krásný.

 

doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

 

Stránky: https://www.laurajanackova.cz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/laurajanackova
Facebook: https://www.facebook.com/LauraJanackova

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu