This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Originální název:
Renal Cancer News Czech edition

Datum vydání: 09/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Obsah je tentokrát zaměřen na pazopanib. V časopise najdete v něm výsledky českého registru RENIS s analýzou přežití pacientů léčených pazopanibem, výsledky studie CORE-UNO-01 i kazuistiku s terapií pazopanibem. Další kazuistika seznamuje s léčbou everolimem.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.,
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wekamemedia.cz
Jazykové redaktorky: PhDr. Hana Kaiserová, Bc. Michala Zavadilová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 9. ročník / ISSN 1804-5871 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19755Partneři projektu