This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Pacient léčený pazopanibem

Igor Richter 1, 2, Josef Dvořák 2

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Česká republika celosvětově dosahuje prvenství v incidenci zhoubných nádorů ledvin (1). Přibližně 70 % zhoubných nádorů ledvin představuje světlobuněčný karcinom (RCC), který je spojen s dysfunkcí genu von Hippel-Lindau (VHL). Tato porucha je spojena s akumulací hypoxia indukovaného faktoru (HIF), v důsledků čehož dochází k podobným metabolickým jevům jako při hypoxii. Výsledkem je indukce vaskulárního endoteliálního růstového faktoru...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu