This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Pacient léčený pazopanibem

Igor Richter 1, 2, Josef Dvořák 2

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Česká republika celosvětově dosahuje prvenství v incidenci zhoubných nádorů ledvin (1). Přibližně 70 % zhoubných nádorů ledvin představuje světlobuněčný karcinom (RCC), který je spojen s dysfunkcí genu von Hippel-Lindau (VHL). Tato porucha je spojena s akumulací hypoxia indukovaného faktoru (HIF), v důsledků čehož dochází k podobným metabolickým jevům jako při hypoxii. Výsledkem je indukce vaskulárního endoteliálního růstového faktoru...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu