This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Kidney first

Jindřich Fínek

MHA Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

S nostalgií i znechuceně vzpomínám na časy, kdy jsme se navzájem ujišťovali, že poskytujeme onkologickou péči podle posledních poznatků vědy, a pak jsme čekali, zda pro naše nemocné po odečtení spotřeby pediatrických nemocných zbyde nějaká Adriblastina a kolik asi s ní zaléčíme nemocných. Nyní již tuto nesmyslnou povinnost posledního vědeckého poznatku nemáme (máme jinou, informovat nemocného o všech možnostech léčby kdekoli na světě), o to...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu