This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Kidney first

Jindřich Fínek

MHA Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

S nostalgií i znechuceně vzpomínám na časy, kdy jsme se navzájem ujišťovali, že poskytujeme onkologickou péči podle posledních poznatků vědy, a pak jsme čekali, zda pro naše nemocné po odečtení spotřeby pediatrických nemocných zbyde nějaká Adriblastina a kolik asi s ní zaléčíme nemocných. Nyní již tuto nesmyslnou povinnost posledního vědeckého poznatku nemáme (máme jinou, informovat nemocného o všech možnostech léčby kdekoli na světě), o to...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu