This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Pazopanib v 1. linii léčby metastatického renálního karcinomu – výsledky z českého registru RENIS

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Přestože jsou klinické studie základem medicíny založené na důkazech, jejich výsledky nemusejí vždy odpovídat zkušenostem z běžné praxe. Proto skupina autorů České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom provedla analýzu přežití pacientů léčených pazopanibem, a to na základě údajů z registru RENIS, který shromažďuje údaje o léčbě pacientů Komplexních onkologických center. Závěry této retrospektivní studie potvrzují, že pazopanib je účinnou...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu