This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Pazopanib v 1. linii léčby metastatického renálního karcinomu – výsledky z českého registru RENIS

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Přestože jsou klinické studie základem medicíny založené na důkazech, jejich výsledky nemusejí vždy odpovídat zkušenostem z běžné praxe. Proto skupina autorů České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom provedla analýzu přežití pacientů léčených pazopanibem, a to na základě údajů z registru RENIS, který shromažďuje údaje o léčbě pacientů Komplexních onkologických center. Závěry této retrospektivní studie potvrzují, že pazopanib je účinnou...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu