This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Pazopanib v 1. linii léčby metastatického renálního karcinomu – výsledky z českého registru RENIS

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Přestože jsou klinické studie základem medicíny založené na důkazech, jejich výsledky nemusejí vždy odpovídat zkušenostem z běžné praxe. Proto skupina autorů České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom provedla analýzu přežití pacientů léčených pazopanibem, a to na základě údajů z registru RENIS, který shromažďuje údaje o léčbě pacientů Komplexních onkologických center. Závěry této retrospektivní studie potvrzují, že pazopanib je účinnou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu