This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Pazopanib v 1. linii léčby metastatického renálního karcinomu – výsledky z českého registru RENIS

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Přestože jsou klinické studie základem medicíny založené na důkazech, jejich výsledky nemusejí vždy odpovídat zkušenostem z běžné praxe. Proto skupina autorů České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom provedla analýzu přežití pacientů léčených pazopanibem, a to na základě údajů z registru RENIS, který shromažďuje údaje o léčbě pacientů Komplexních onkologických center. Závěry této retrospektivní studie potvrzují, že pazopanib je účinnou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu