This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Pazopanib v 1. linii léčby metastatického renálního karcinomu – výsledky z českého registru RENIS

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Přestože jsou klinické studie základem medicíny založené na důkazech, jejich výsledky nemusejí vždy odpovídat zkušenostem z běžné praxe. Proto skupina autorů České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom provedla analýzu přežití pacientů léčených pazopanibem, a to na základě údajů z registru RENIS, který shromažďuje údaje o léčbě pacientů Komplexních onkologických center. Závěry této retrospektivní studie potvrzují, že pazopanib je účinnou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu