This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Votrient v 1. linii metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny

Lenka Ostřížková

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod Nádory ledvin tvoří 2–3 % všech zhoubných nádorů. Počet nově diagnostikovaných nádorů ledvin má v posledních letech vzestupnou tendenci. Česká republika patří v incidenci nádorů ledvin na první místo ve světě. Přes nárůst detekce malých incidentálních nádorů je v současné době stále patrný vysoký záchyt objemných tumorů a tumorů ve IV. klinickém stadiu se vzdálenými metastázami. Moderním způsobem léčby generalizovaného nádoru...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu