This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Votrient v 1. linii metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny

Lenka Ostřížková

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod Nádory ledvin tvoří 2–3 % všech zhoubných nádorů. Počet nově diagnostikovaných nádorů ledvin má v posledních letech vzestupnou tendenci. Česká republika patří v incidenci nádorů ledvin na první místo ve světě. Přes nárůst detekce malých incidentálních nádorů je v současné době stále patrný vysoký záchyt objemných tumorů a tumorů ve IV. klinickém stadiu se vzdálenými metastázami. Moderním způsobem léčby generalizovaného nádoru...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu