This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Votrient v 1. linii metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny

Lenka Ostřížková

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod Nádory ledvin tvoří 2–3 % všech zhoubných nádorů. Počet nově diagnostikovaných nádorů ledvin má v posledních letech vzestupnou tendenci. Česká republika patří v incidenci nádorů ledvin na první místo ve světě. Přes nárůst detekce malých incidentálních nádorů je v současné době stále patrný vysoký záchyt objemných tumorů a tumorů ve IV. klinickém stadiu se vzdálenými metastázami. Moderním způsobem léčby generalizovaného nádoru...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu