This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Votrient v 1. linii metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny

Lenka Ostřížková

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod Nádory ledvin tvoří 2–3 % všech zhoubných nádorů. Počet nově diagnostikovaných nádorů ledvin má v posledních letech vzestupnou tendenci. Česká republika patří v incidenci nádorů ledvin na první místo ve světě. Přes nárůst detekce malých incidentálních nádorů je v současné době stále patrný vysoký záchyt objemných tumorů a tumorů ve IV. klinickém stadiu se vzdálenými metastázami. Moderním způsobem léčby generalizovaného nádoru...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu