This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Pazopanib v léčbě pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí – výsledky studie CORE-URO-01

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC, Brno

Souhrn Léčba tyrosinkinázovými inhibitory pacientů s metastatickým renálním karcinomem v 1. linii paliativní léčby patří stále mezi pilíře standardní léčby. Obecným problémem registračních studií je selekce pacientů – studioví pacienti jsou často mladšího věku, v lepším funkčním stavu, bez větších komorbidit a jejich laboratorní parametry jsou v pásmech normy, nebo jen s mírnými odchylkami. Tím se však zásadně liší od pacientů naší...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu