This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Pazopanib v léčbě pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí – výsledky studie CORE-URO-01

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC, Brno

Souhrn Léčba tyrosinkinázovými inhibitory pacientů s metastatickým renálním karcinomem v 1. linii paliativní léčby patří stále mezi pilíře standardní léčby. Obecným problémem registračních studií je selekce pacientů – studioví pacienti jsou často mladšího věku, v lepším funkčním stavu, bez větších komorbidit a jejich laboratorní parametry jsou v pásmech normy, nebo jen s mírnými odchylkami. Tím se však zásadně liší od pacientů naší...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu