This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Pazopanib v léčbě pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí – výsledky studie CORE-URO-01

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC, Brno

Souhrn Léčba tyrosinkinázovými inhibitory pacientů s metastatickým renálním karcinomem v 1. linii paliativní léčby patří stále mezi pilíře standardní léčby. Obecným problémem registračních studií je selekce pacientů – studioví pacienti jsou často mladšího věku, v lepším funkčním stavu, bez větších komorbidit a jejich laboratorní parametry jsou v pásmech normy, nebo jen s mírnými odchylkami. Tím se však zásadně liší od pacientů naší...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu