This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2019 Czech edition

Pazopanib v léčbě pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí – výsledky studie CORE-URO-01

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC, Brno

Souhrn Léčba tyrosinkinázovými inhibitory pacientů s metastatickým renálním karcinomem v 1. linii paliativní léčby patří stále mezi pilíře standardní léčby. Obecným problémem registračních studií je selekce pacientů – studioví pacienti jsou často mladšího věku, v lepším funkčním stavu, bez větších komorbidit a jejich laboratorní parametry jsou v pásmech normy, nebo jen s mírnými odchylkami. Tím se však zásadně liší od pacientů naší...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu