This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Originální název:
Psoriasis News Czech edition

Datum vydání: 12/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V zimním čísle časopisu Psoriasis News roku 2017 se dočtete o apremilastu jakožto novém terapeutiku v léčbě psoriázy od doc. MUDr. Miloslava Salavce, CSc., a prof. RNDr. Jana Krejska, CSc., a kazuistiku o prvních zkušenostech s tímto lékem od MUDr. Marie Jandové. Téma individualizace přístupů v terapii psoriázy zpracovala MUDr. Elizabeth Adenubiová, Ph.D., a zprávu z 26. kongresu EADV, konaného 12.–17. září 2017 v Ženevě, přinesla MUDr. Jiřina Bartoňová.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.;
MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.; MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA; MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.; doc. Miloslav Salavec, CSc.;
MUDr. Martin Tichý, Ph.D. ¦ Odpovědné redaktorky: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz,
Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Recenzovaný časopis ¦ Vychází 2x ročně / 1. ročník / ISSN 2570-6446 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22558Partneři projektu