This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Individualizace přístupů v terapii psoriázy

Elizabeth Adenubiová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

Souhrn Psoriáza je chronická dermatóza charakterizovaná lokalizovanými či rozsáhlými plakovými stříbřitými ložisky se šupením a častými extrakutánními manifestacemi, postihující i kloubní systém (psoriatická artritida, ankylozující spondylitida) a gastrointestinální systém (m. Crohn, ulcerózní kolitida). V posledních letech se nicméně objevil dostatek důkazů o tom, že pacienti s psoriázou mají významně větší riziko rozvoje jiných komorbidit zahrnujících kardiovaskulární nemoci a kardiovaskulární mortality. U psoriatiků se...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu