This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Individualizace přístupů v terapii psoriázy

Elizabeth Adenubiová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

Souhrn Psoriáza je chronická dermatóza charakterizovaná lokalizovanými či rozsáhlými plakovými stříbřitými ložisky se šupením a častými extrakutánními manifestacemi, postihující i kloubní systém (psoriatická artritida, ankylozující spondylitida) a gastrointestinální systém (m. Crohn, ulcerózní kolitida). V posledních letech se nicméně objevil dostatek důkazů o tom, že pacienti s psoriázou mají významně větší riziko rozvoje jiných komorbidit zahrnujících kardiovaskulární nemoci a kardiovaskulární mortality. U psoriatiků se...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu