This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Individualizace přístupů v terapii psoriázy

Elizabeth Adenubiová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

Souhrn Psoriáza je chronická dermatóza charakterizovaná lokalizovanými či rozsáhlými plakovými stříbřitými ložisky se šupením a častými extrakutánními manifestacemi, postihující i kloubní systém (psoriatická artritida, ankylozující spondylitida) a gastrointestinální systém (m. Crohn, ulcerózní kolitida). V posledních letech se nicméně objevil dostatek důkazů o tom, že pacienti s psoriázou mají významně větší riziko rozvoje jiných komorbidit zahrnujících kardiovaskulární nemoci a kardiovaskulární mortality. U psoriatiků se...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu