This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

První zkušenosti s léčbou psoriázy apremilastem

Marie Jandová

Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Apremilast (inhibitor fosfodiesterázy 4) je nová cílená malá molekula vyráběná synteticky, podávaná per os v indikaci středně těžké až těžké psoriázy a psoriatické artritidy. Popisujeme první klinický případ léčby apremilastem na naší klinice. Klíčová slova: apremilast, psoriáza, cílená malá molekula, biologika   Summary Apremilast (inhibitor of phosphodiesterase 4 enzyme) is a new target small molecule produced synthetically with...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu