This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

První zkušenosti s léčbou psoriázy apremilastem

Marie Jandová

Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Apremilast (inhibitor fosfodiesterázy 4) je nová cílená malá molekula vyráběná synteticky, podávaná per os v indikaci středně těžké až těžké psoriázy a psoriatické artritidy. Popisujeme první klinický případ léčby apremilastem na naší klinice. Klíčová slova: apremilast, psoriáza, cílená malá molekula, biologika   Summary Apremilast (inhibitor of phosphodiesterase 4 enzyme) is a new target small molecule produced synthetically with...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu