This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

První zkušenosti s léčbou psoriázy apremilastem

Marie Jandová

Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Apremilast (inhibitor fosfodiesterázy 4) je nová cílená malá molekula vyráběná synteticky, podávaná per os v indikaci středně těžké až těžké psoriázy a psoriatické artritidy. Popisujeme první klinický případ léčby apremilastem na naší klinice. Klíčová slova: apremilast, psoriáza, cílená malá molekula, biologika   Summary Apremilast (inhibitor of phosphodiesterase 4 enzyme) is a new target small molecule produced synthetically with...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu