This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Apremilastum – nové terapeutikum v léčbě psoriázy

Miloslav Salavec1, Jan Krejsek2

1 Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
2 Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové  

Souhrn Psoriáza je běžným kožním onemocněním spojovaným s řadou vážných komorbidit a negativně ovlivňujícím kvalitu života postižených. Vývoj terapeutických přístupů vedl k zavedení biologických forem léčby u závažných postižení. Zároveň ale po mnoha letech přinesl výzkum imunomodulační látky schopné zásahu v patologické kaskádě zánětlivého procesu. Apremilast představuje inovativní perorální inhibitor PDE4 se schopností modulace širokého spektra zánětlivých mediátorů u psoriázy. Jeho nasazení...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu