This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Apremilastum – nové terapeutikum v léčbě psoriázy

Miloslav Salavec1, Jan Krejsek2

1 Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
2 Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové  

Souhrn Psoriáza je běžným kožním onemocněním spojovaným s řadou vážných komorbidit a negativně ovlivňujícím kvalitu života postižených. Vývoj terapeutických přístupů vedl k zavedení biologických forem léčby u závažných postižení. Zároveň ale po mnoha letech přinesl výzkum imunomodulační látky schopné zásahu v patologické kaskádě zánětlivého procesu. Apremilast představuje inovativní perorální inhibitor PDE4 se schopností modulace širokého spektra zánětlivých mediátorů u psoriázy. Jeho nasazení...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu