This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Apremilastum – nové terapeutikum v léčbě psoriázy

Miloslav Salavec1, Jan Krejsek2

1 Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
2 Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové  

Souhrn Psoriáza je běžným kožním onemocněním spojovaným s řadou vážných komorbidit a negativně ovlivňujícím kvalitu života postižených. Vývoj terapeutických přístupů vedl k zavedení biologických forem léčby u závažných postižení. Zároveň ale po mnoha letech přinesl výzkum imunomodulační látky schopné zásahu v patologické kaskádě zánětlivého procesu. Apremilast představuje inovativní perorální inhibitor PDE4 se schopností modulace širokého spektra zánětlivých mediátorů u psoriázy. Jeho nasazení...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu