This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Novinky v biologické léčbě psoriázy – zpráva z 26. kongresu EADV v Ženevě konaného 13.–17. září 2017

Jiřina Bartoňová

Klinika nemocí kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Přehled nových biologik a malých molekul známých z klinických studií a představených na 26. kongresu EADV 2017 v Ženevě. Klíčová slova: psoriasis, biologická terapie, kongres EADV 2017 Ženeva   Summary Review of new biologics and small molecules known from clinical trials and presented at 26th EADV Congress 2017. Key words: psoriasis, biological therapy, EADV congress 2017 Geneva   Velká...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu