This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Novinky v biologické léčbě psoriázy – zpráva z 26. kongresu EADV v Ženevě konaného 13.–17. září 2017

Jiřina Bartoňová

Klinika nemocí kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Přehled nových biologik a malých molekul známých z klinických studií a představených na 26. kongresu EADV 2017 v Ženevě. Klíčová slova: psoriasis, biologická terapie, kongres EADV 2017 Ženeva   Summary Review of new biologics and small molecules known from clinical trials and presented at 26th EADV Congress 2017. Key words: psoriasis, biological therapy, EADV congress 2017 Geneva   Velká...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu