This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Novinky v biologické léčbě psoriázy – zpráva z 26. kongresu EADV v Ženevě konaného 13.–17. září 2017

Jiřina Bartoňová

Klinika nemocí kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Přehled nových biologik a malých molekul známých z klinických studií a představených na 26. kongresu EADV 2017 v Ženevě. Klíčová slova: psoriasis, biologická terapie, kongres EADV 2017 Ženeva   Summary Review of new biologics and small molecules known from clinical trials and presented at 26th EADV Congress 2017. Key words: psoriasis, biological therapy, EADV congress 2017 Geneva   Velká...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu