This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Novinky v biologické léčbě psoriázy – zpráva z 26. kongresu EADV v Ženevě konaného 13.–17. září 2017

Jiřina Bartoňová

Klinika nemocí kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn Přehled nových biologik a malých molekul známých z klinických studií a představených na 26. kongresu EADV 2017 v Ženevě. Klíčová slova: psoriasis, biologická terapie, kongres EADV 2017 Ženeva   Summary Review of new biologics and small molecules known from clinical trials and presented at 26th EADV Congress 2017. Key words: psoriasis, biological therapy, EADV congress 2017 Geneva   Velká...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu