This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Vážení kolegové,

Miloslav Salavec

Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice v Hradci Králové

psoriáza je běžným kožním onemocněním, provázejícím lidstvo již po tisíciletí. Prvý popis podal Hippokrates z Kósu více jak čtyři století před Kristem. Galén užil termín „psora“ (svědění) na přelomu prvního a druhého století před Kristem. V roce 1824 odlišil Ferdinand von Hebra lupénku od lepry.   Dnes je psoriáza definována jako chronické, multisystémové onemocnění s převahou postižení kůže a kloubů a postihuje cca 2 %...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu