This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 2/2017 Czech edition

Vážení kolegové,

Miloslav Salavec

Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice v Hradci Králové

psoriáza je běžným kožním onemocněním, provázejícím lidstvo již po tisíciletí. Prvý popis podal Hippokrates z Kósu více jak čtyři století před Kristem. Galén užil termín „psora“ (svědění) na přelomu prvního a druhého století před Kristem. V roce 1824 odlišil Ferdinand von Hebra lupénku od lepry.   Dnes je psoriáza definována jako chronické, multisystémové onemocnění s převahou postižení kůže a kloubů a postihuje cca 2 %...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu