This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Originální název:
Psoriasis News Czech edition

Datum vydání: 06/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo časopisu Psoriasis News připravila MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA, text o nové biologické léčbě psoriázy, MUDr. Gabriela Janoušková se na jeho stránkách věnovala pustulózní psoriáze a příbuzným onemocněním, MUDr. Linda Bláhová a MUDr. Kateřina Švarcová formou kazuistiky zpracovaly problematiku dlaždicobuněčného karcinomu jako možného nežádoucího účinku biologické léčby u pacienta s těžkou psoriázou a vybrané poznatky z výročního mítinku Americké akademie dermatologie, která se konala ve dnech 16.–20. února 2018 v americkém San Diegu, shrnul doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.;
MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.; MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA; MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.; doc. Miloslav Salavec, CSc.;
MUDr. Martin Tichý, Ph.D. ¦ Odpovědné redaktorky: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz,
Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Recenzovaný časopis ¦ Vychází 2x ročně / 2. ročník / ISSN 2570-6446 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22558Partneři projektu