This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Dlaždicobuněčný karcinom jako možný nežádoucí účinek biologické léčby u pacienta s těžkou psoriázou

Linda Bláhová, Kateřina Švarcová

Dermatovenerologické oddělení FN v Motole, Praha

Souhrn Článek představuje kazuistiku pacienta se závažnou formou psoriázy léčeného biologickými preparáty, u kterého došlo ke vzniku dlaždicobuněčného karcinomu jazyka během léčby. Klíčová slova: psoriáza, biologická léčba, dlaždicobuněčný karcinom   Summary Case report of a patient suffering from severe form of psoriasis treated with biological agents who developed squamous cell carcinoma of the tongue during the treatment is...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu