This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Dlaždicobuněčný karcinom jako možný nežádoucí účinek biologické léčby u pacienta s těžkou psoriázou

Linda Bláhová, Kateřina Švarcová

Dermatovenerologické oddělení FN v Motole, Praha

Souhrn Článek představuje kazuistiku pacienta se závažnou formou psoriázy léčeného biologickými preparáty, u kterého došlo ke vzniku dlaždicobuněčného karcinomu jazyka během léčby. Klíčová slova: psoriáza, biologická léčba, dlaždicobuněčný karcinom   Summary Case report of a patient suffering from severe form of psoriasis treated with biological agents who developed squamous cell carcinoma of the tongue during the treatment is...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu