This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Dlaždicobuněčný karcinom jako možný nežádoucí účinek biologické léčby u pacienta s těžkou psoriázou

Linda Bláhová, Kateřina Švarcová

Dermatovenerologické oddělení FN v Motole, Praha

Souhrn Článek představuje kazuistiku pacienta se závažnou formou psoriázy léčeného biologickými preparáty, u kterého došlo ke vzniku dlaždicobuněčného karcinomu jazyka během léčby. Klíčová slova: psoriáza, biologická léčba, dlaždicobuněčný karcinom   Summary Case report of a patient suffering from severe form of psoriasis treated with biological agents who developed squamous cell carcinoma of the tongue during the treatment is...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu