This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Dlaždicobuněčný karcinom jako možný nežádoucí účinek biologické léčby u pacienta s těžkou psoriázou

Linda Bláhová, Kateřina Švarcová

Dermatovenerologické oddělení FN v Motole, Praha

Souhrn Článek představuje kazuistiku pacienta se závažnou formou psoriázy léčeného biologickými preparáty, u kterého došlo ke vzniku dlaždicobuněčného karcinomu jazyka během léčby. Klíčová slova: psoriáza, biologická léčba, dlaždicobuněčný karcinom   Summary Case report of a patient suffering from severe form of psoriasis treated with biological agents who developed squamous cell carcinoma of the tongue during the treatment is...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu