This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Pustulózní psoriáza a příbuzná onemocnění

Gabriela Janoušková

Dermatovenerologické oddělení FN v Motole

Souhrn Pustulózní psoriáza a její podtypy patří k méně častým klinickým variantám psoriázy. Primárně se vyskytuje u dospělých, ale může postihnout i děti. Rozlišujeme generalizovanou formu, kam řadíme akutní generalizovanou pustulózní psoriázu von Zumbusch, akutní generalizovanou pustulózní psoriázu v těhotentství a infantilní/juvenilní psoriázu. Lokalizované formy zahrnují palmoplantární pustulózní psoriázu a akropustulózní variantu. Jednotlivé subtypy se liší klinickými projevy, ale histopatologický nález je...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu