This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Pustulózní psoriáza a příbuzná onemocnění

Gabriela Janoušková

Dermatovenerologické oddělení FN v Motole

Souhrn Pustulózní psoriáza a její podtypy patří k méně častým klinickým variantám psoriázy. Primárně se vyskytuje u dospělých, ale může postihnout i děti. Rozlišujeme generalizovanou formu, kam řadíme akutní generalizovanou pustulózní psoriázu von Zumbusch, akutní generalizovanou pustulózní psoriázu v těhotentství a infantilní/juvenilní psoriázu. Lokalizované formy zahrnují palmoplantární pustulózní psoriázu a akropustulózní variantu. Jednotlivé subtypy se liší klinickými projevy, ale histopatologický nález je...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu