This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Pustulózní psoriáza a příbuzná onemocnění

Gabriela Janoušková

Dermatovenerologické oddělení FN v Motole

Souhrn Pustulózní psoriáza a její podtypy patří k méně častým klinickým variantám psoriázy. Primárně se vyskytuje u dospělých, ale může postihnout i děti. Rozlišujeme generalizovanou formu, kam řadíme akutní generalizovanou pustulózní psoriázu von Zumbusch, akutní generalizovanou pustulózní psoriázu v těhotentství a infantilní/juvenilní psoriázu. Lokalizované formy zahrnují palmoplantární pustulózní psoriázu a akropustulózní variantu. Jednotlivé subtypy se liší klinickými projevy, ale histopatologický nález je...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu