This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Pustulózní psoriáza a příbuzná onemocnění

Gabriela Janoušková

Dermatovenerologické oddělení FN v Motole

Souhrn Pustulózní psoriáza a její podtypy patří k méně častým klinickým variantám psoriázy. Primárně se vyskytuje u dospělých, ale může postihnout i děti. Rozlišujeme generalizovanou formu, kam řadíme akutní generalizovanou pustulózní psoriázu von Zumbusch, akutní generalizovanou pustulózní psoriázu v těhotentství a infantilní/juvenilní psoriázu. Lokalizované formy zahrnují palmoplantární pustulózní psoriázu a akropustulózní variantu. Jednotlivé subtypy se liší klinickými projevy, ale histopatologický nález je...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu