This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Milí čtenáři, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Alena Machovcová

Dermatovenerologické oddělení FN Motol

dostává se vám do rukou nové číslo časopisu „Psoriasis News“. Časopis, jak název napovídá, se věnuje lupénce ze všech úhlů pohledu. Během posledních desetiletí se léčba lupénky úplně převrátila naruby. Nepříjemná a málo účinná lokální a systémová terapie se s nástupem biologické a nové systémové léčby stala pro pacienty jednoduchou, elegantní, a hlavně vysoce účinnou. Nové možnosti znamenaly pro řadu pacientů...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu