This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Vybrané poznatky z výročního mítinku Americké akademie dermatologie (16.–20. 2. 2018, San Diego, USA)

Karel Ettler

Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové

Souhrn Kongres American Academy of Dermatology přináší přehled aktuálních výsledků studií z oblasti léčby psoriázy. Studie MAPP se zaměřuje na kvalitu života psoriatiků v souvislosti se zvoleným způsobem terapie, lokálním nebo systémovým. Studie ESTEEM 1 a 2, PALACE 1–3 a LAPIS-PSO poskytují dostatek materiálu o léčbě apremilastem. Další přednášky se zabývají přednostmi a zápory biologické léčby. Z ostatních témat jsou zmíněny přednášky...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu