This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Vybrané poznatky z výročního mítinku Americké akademie dermatologie (16.–20. 2. 2018, San Diego, USA)

Karel Ettler

Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové

Souhrn Kongres American Academy of Dermatology přináší přehled aktuálních výsledků studií z oblasti léčby psoriázy. Studie MAPP se zaměřuje na kvalitu života psoriatiků v souvislosti se zvoleným způsobem terapie, lokálním nebo systémovým. Studie ESTEEM 1 a 2, PALACE 1–3 a LAPIS-PSO poskytují dostatek materiálu o léčbě apremilastem. Další přednášky se zabývají přednostmi a zápory biologické léčby. Z ostatních témat jsou zmíněny přednášky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu