This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Nová biologická léčba psoriázy

Alena Machovcová

Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha Klinika pracovního lékařství UK 1. LF a VFN, Praha
Klinika pracovního lékařství UK 1. LF a VFN, Praha

Souhrn Psoriáza, i přes nesporné pokroky v léčbě, zůstává stále inkurabilním onemocněním. Zásadní obrat přinesla biologická terapie, protože dokáže zbavit pacienta projevů onemocnění. Cílem efektivní léčby je rychleji a účinněji je mírnit, a proto stále probíhají klinické výzkumy a objevují se nové možnosti terapie těžké psoriázy. Recentně se začaly používat protilátky proti interleukinu (IL) 17 a nejnověji proti IL-23....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu