This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Nová biologická léčba psoriázy

Alena Machovcová

Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha Klinika pracovního lékařství UK 1. LF a VFN, Praha
Klinika pracovního lékařství UK 1. LF a VFN, Praha

Souhrn Psoriáza, i přes nesporné pokroky v léčbě, zůstává stále inkurabilním onemocněním. Zásadní obrat přinesla biologická terapie, protože dokáže zbavit pacienta projevů onemocnění. Cílem efektivní léčby je rychleji a účinněji je mírnit, a proto stále probíhají klinické výzkumy a objevují se nové možnosti terapie těžké psoriázy. Recentně se začaly používat protilátky proti interleukinu (IL) 17 a nejnověji proti IL-23....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu