This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Nová biologická léčba psoriázy

Alena Machovcová

Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha Klinika pracovního lékařství UK 1. LF a VFN, Praha
Klinika pracovního lékařství UK 1. LF a VFN, Praha

Souhrn Psoriáza, i přes nesporné pokroky v léčbě, zůstává stále inkurabilním onemocněním. Zásadní obrat přinesla biologická terapie, protože dokáže zbavit pacienta projevů onemocnění. Cílem efektivní léčby je rychleji a účinněji je mírnit, a proto stále probíhají klinické výzkumy a objevují se nové možnosti terapie těžké psoriázy. Recentně se začaly používat protilátky proti interleukinu (IL) 17 a nejnověji proti IL-23....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu