This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2018 Czech edition

Nová biologická léčba psoriázy

Alena Machovcová

Dermatovenerologické oddělení FN Motol, Praha Klinika pracovního lékařství UK 1. LF a VFN, Praha
Klinika pracovního lékařství UK 1. LF a VFN, Praha

Souhrn Psoriáza, i přes nesporné pokroky v léčbě, zůstává stále inkurabilním onemocněním. Zásadní obrat přinesla biologická terapie, protože dokáže zbavit pacienta projevů onemocnění. Cílem efektivní léčby je rychleji a účinněji je mírnit, a proto stále probíhají klinické výzkumy a objevují se nové možnosti terapie těžké psoriázy. Recentně se začaly používat protilátky proti interleukinu (IL) 17 a nejnověji proti IL-23....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu