This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Originální název:
Psoriasis News Czech edition

Datum vydání: 08/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V prvním čísle časopisu Psoriasis News uvedli MUDr. Elizabeth Adenubiová a MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, čtenáře do problematiky systémové léčby středně těžké, až těžké psoriázy a probrali též současné možnosti její léčby, MUDr. Martina Kojanová, Ph.D., představila první registr pacientů biologické léčby v zemích střední a východní Evropy, MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D., přinesl kazuistiku o těžké formě psoriázy léčené apremilastem a doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., vybral nejdůležitější poznatky ze 75. mítinku Americké akademie dermatologie, která se konala 3.–7. března 2017 v americkém Orlandu.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.;
MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.; MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA; MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.; doc. Miloslav Salavec, CSc.;
MUDr. Martin Tichý, Ph.D. ¦ Odpovědné redaktorky: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz,
Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Recenzovaný časopis ¦ Vychází 2x ročně / 1. ročník / ISSN 2570-6446 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22558Komerce

Partneři projektu