This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Psoriáza: systémová terapie

Elizabeth Adenubiová, Spyridon Gkalpakiotis

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

Souhrn Patofyziologické mechanizmy psoriázy, které jsou v posledních letech intenzivně studovány, pomáhají osvětlit povahu onemocnění a přesněji cílit léčbu. Současné možnosti systémové léčby středně těžké až těžké psoriázy v České republice zahrnují systémovou terapii (metotrexát, cyklosporin, acitretin, apremilast), fototerapii a biologické léky (adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab, secukinumab, ixekizumab). Konvenční terapie má stále své důležité postavení v léčbě psoriázy s dostatečným množstvím...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu