This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Psoriáza: systémová terapie

Elizabeth Adenubiová, Spyridon Gkalpakiotis

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

Souhrn Patofyziologické mechanizmy psoriázy, které jsou v posledních letech intenzivně studovány, pomáhají osvětlit povahu onemocnění a přesněji cílit léčbu. Současné možnosti systémové léčby středně těžké až těžké psoriázy v České republice zahrnují systémovou terapii (metotrexát, cyklosporin, acitretin, apremilast), fototerapii a biologické léky (adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab, secukinumab, ixekizumab). Konvenční terapie má stále své důležité postavení v léčbě psoriázy s dostatečným množstvím...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu