This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Vážení čtenáři, vážené kolegyně a kolegové,

Spyridon Gkalpakiotis

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

právě vychází první číslo časopisu Psoriasis News, který bude řízen redakční radou sestávající se z odborníků na léčbu psoriázy. Patrony jednotlivých čísel budou postupně všichni členové redakční rady. Někteří z vás si asi budou říkat, proč další dermatologický časopis a proč zaměřený zrovna na psoriázu. My jsme také dlouho přemýšleli o tom, zda v dnešní hektické době, kdy je málo času jak...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu