This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Vážení čtenáři, vážené kolegyně a kolegové,

Spyridon Gkalpakiotis

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

právě vychází první číslo časopisu Psoriasis News, který bude řízen redakční radou sestávající se z odborníků na léčbu psoriázy. Patrony jednotlivých čísel budou postupně všichni členové redakční rady. Někteří z vás si asi budou říkat, proč další dermatologický časopis a proč zaměřený zrovna na psoriázu. My jsme také dlouho přemýšleli o tom, zda v dnešní hektické době, kdy je málo času jak...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu