This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Vážení čtenáři, vážené kolegyně a kolegové,

Spyridon Gkalpakiotis

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

právě vychází první číslo časopisu Psoriasis News, který bude řízen redakční radou sestávající se z odborníků na léčbu psoriázy. Patrony jednotlivých čísel budou postupně všichni členové redakční rady. Někteří z vás si asi budou říkat, proč další dermatologický časopis a proč zaměřený zrovna na psoriázu. My jsme také dlouho přemýšleli o tom, zda v dnešní hektické době, kdy je málo času jak...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu