This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Vážení čtenáři, vážené kolegyně a kolegové,

Spyridon Gkalpakiotis

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

právě vychází první číslo časopisu Psoriasis News, který bude řízen redakční radou sestávající se z odborníků na léčbu psoriázy. Patrony jednotlivých čísel budou postupně všichni členové redakční rady. Někteří z vás si asi budou říkat, proč další dermatologický časopis a proč zaměřený zrovna na psoriázu. My jsme také dlouho přemýšleli o tom, zda v dnešní hektické době, kdy je málo času jak...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu