This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Vybrané poznatky ze 75. mítinku Americké akademie dermatologie (3.–7. 3. 2017, Orlando, USA)

Karel Ettler

Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK Hradec Králové

Souhrn Zpráva se zaměřuje na zhodnocení metod léčby psoriázy na mítinku AAD. Zmiňuje limitaci lokální léčby a přednosti systémové léčby, jež má větší vliv na komorbidity spojené s psoriázou. Součástí systémové léčby se stává apremilast s výborným bezpečnostním profilem a prokazatelným účinkem na komorbidity, účinnost prokázaly studie ESTEEM2, UNVEIL, PALACE a analýza LAPIS-PSO. Studie LIBERATE srovnává apremilast s etanerceptem. Klíčová slova: psoriáza, lokální...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu