This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Vybrané poznatky ze 75. mítinku Americké akademie dermatologie (3.–7. 3. 2017, Orlando, USA)

Karel Ettler

Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK Hradec Králové

Souhrn Zpráva se zaměřuje na zhodnocení metod léčby psoriázy na mítinku AAD. Zmiňuje limitaci lokální léčby a přednosti systémové léčby, jež má větší vliv na komorbidity spojené s psoriázou. Součástí systémové léčby se stává apremilast s výborným bezpečnostním profilem a prokazatelným účinkem na komorbidity, účinnost prokázaly studie ESTEEM2, UNVEIL, PALACE a analýza LAPIS-PSO. Studie LIBERATE srovnává apremilast s etanerceptem. Klíčová slova: psoriáza, lokální...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu