This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Vybrané poznatky ze 75. mítinku Americké akademie dermatologie (3.–7. 3. 2017, Orlando, USA)

Karel Ettler

Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK Hradec Králové

Souhrn Zpráva se zaměřuje na zhodnocení metod léčby psoriázy na mítinku AAD. Zmiňuje limitaci lokální léčby a přednosti systémové léčby, jež má větší vliv na komorbidity spojené s psoriázou. Součástí systémové léčby se stává apremilast s výborným bezpečnostním profilem a prokazatelným účinkem na komorbidity, účinnost prokázaly studie ESTEEM2, UNVEIL, PALACE a analýza LAPIS-PSO. Studie LIBERATE srovnává apremilast s etanerceptem. Klíčová slova: psoriáza, lokální...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu