This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Vybrané poznatky ze 75. mítinku Americké akademie dermatologie (3.–7. 3. 2017, Orlando, USA)

Karel Ettler

Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK Hradec Králové

Souhrn Zpráva se zaměřuje na zhodnocení metod léčby psoriázy na mítinku AAD. Zmiňuje limitaci lokální léčby a přednosti systémové léčby, jež má větší vliv na komorbidity spojené s psoriázou. Součástí systémové léčby se stává apremilast s výborným bezpečnostním profilem a prokazatelným účinkem na komorbidity, účinnost prokázaly studie ESTEEM2, UNVEIL, PALACE a analýza LAPIS-PSO. Studie LIBERATE srovnává apremilast s etanerceptem. Klíčová slova: psoriáza, lokální...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu