This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Těžká forma psoriázy léčená apremilastem

Jiří Horažďovský

Kožní oddělení, Nemocnice České Budějovice

Souhrn Nový lék apremilast – selektivní inhibitor PDE-4 – schválený k léčbě dospělých s aktivní psoriatickou artritidou a psoriázou. Představena pacientka s kombinovaným psoriatickým postižením a komplikovaným užitím dvou různých biologických léčiv. Výrazný benefit užití apremilastu. Klíčová slova: psoriáza, psoriatická artritida, apremilast   Summary New medication apremilast, selective PDE-4 inhibitor, approved for therapy of adults with active psoriatic arthritis and...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu