This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Těžká forma psoriázy léčená apremilastem

Jiří Horažďovský

Kožní oddělení, Nemocnice České Budějovice

Souhrn Nový lék apremilast – selektivní inhibitor PDE-4 – schválený k léčbě dospělých s aktivní psoriatickou artritidou a psoriázou. Představena pacientka s kombinovaným psoriatickým postižením a komplikovaným užitím dvou různých biologických léčiv. Výrazný benefit užití apremilastu. Klíčová slova: psoriáza, psoriatická artritida, apremilast   Summary New medication apremilast, selective PDE-4 inhibitor, approved for therapy of adults with active psoriatic arthritis and...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu