This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

Těžká forma psoriázy léčená apremilastem

Jiří Horažďovský

Kožní oddělení, Nemocnice České Budějovice

Souhrn Nový lék apremilast – selektivní inhibitor PDE-4 – schválený k léčbě dospělých s aktivní psoriatickou artritidou a psoriázou. Představena pacientka s kombinovaným psoriatickým postižením a komplikovaným užitím dvou různých biologických léčiv. Výrazný benefit užití apremilastu. Klíčová slova: psoriáza, psoriatická artritida, apremilast   Summary New medication apremilast, selective PDE-4 inhibitor, approved for therapy of adults with active psoriatic arthritis and...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu