This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

BIOREP – registr pro biologickou léčbu psoriázy v České republice

Martina Kojanová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Článek představuje registr BIOREP, který je prvním registrem pacientů biologické léčby v zemích střední a východní Evropy. Podává přehled o sledovaných parametrech a pravidlech podávání biologické léčby v České republice. Klíčová slova: psoriáza, biologická léčba, registr   Summary The article introduces the BIOREP register which is the first register of patients undergoing biological therapy in Cen­tral and Eastern Europe....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu