This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

BIOREP – registr pro biologickou léčbu psoriázy v České republice

Martina Kojanová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Článek představuje registr BIOREP, který je prvním registrem pacientů biologické léčby v zemích střední a východní Evropy. Podává přehled o sledovaných parametrech a pravidlech podávání biologické léčby v České republice. Klíčová slova: psoriáza, biologická léčba, registr   Summary The article introduces the BIOREP register which is the first register of patients undergoing biological therapy in Cen­tral and Eastern Europe....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu