This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

BIOREP – registr pro biologickou léčbu psoriázy v České republice

Martina Kojanová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Článek představuje registr BIOREP, který je prvním registrem pacientů biologické léčby v zemích střední a východní Evropy. Podává přehled o sledovaných parametrech a pravidlech podávání biologické léčby v České republice. Klíčová slova: psoriáza, biologická léčba, registr   Summary The article introduces the BIOREP register which is the first register of patients undergoing biological therapy in Cen­tral and Eastern Europe....

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu