This site is intended for healthcare professionals

Psoriasis News 1/2017 Czech edition

BIOREP – registr pro biologickou léčbu psoriázy v České republice

Martina Kojanová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn Článek představuje registr BIOREP, který je prvním registrem pacientů biologické léčby v zemích střední a východní Evropy. Podává přehled o sledovaných parametrech a pravidlech podávání biologické léčby v České republice. Klíčová slova: psoriáza, biologická léčba, registr   Summary The article introduces the BIOREP register which is the first register of patients undergoing biological therapy in Cen­tral and Eastern Europe....

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu