This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

PragueONCO Journal 2023

Originální název:
PragueONCO Journal

Datum vydání: 01/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 64

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

PragueONCO Journal vychází pravidelně ke každému pražskému mezioborovému onkologickému kolokviu. I letošní obsahuje vedle úvodních slov prezidenta a vědeckého sekretáře kolokvia také seznam zahraničních účastníků. Stěžejním obsahem jsou abstrakta přednášek ze všech sekcí: hlavní lékařské, paralelní lékařské a palitativní. Součástí jsou i abstrakta sekce posterové.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství:
We Make Media, s. r. o.

IČO: 276 566 24

Jednatelka:
MUDr. Ivana Kaderková

Adresa:
Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika

tel.: +420 778 476 475
e-mail: info@wemakemedia.cz
web: www.wemakemedia.cz

Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová
Jazykové redaktorky: PhDr. Alena Palčová, PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

ISBN (tisk): 978-80-88400-38-7 / ISSN (tisk): 1804-225

Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy.Partneři projektu