This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2023

Abstrakty přednášek – přišlo po uzávěrce

PragueONCO Journal 2023

HLAVNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE KOLOKREKTÁLNÍ KARCINOM   INDIKACE HIPEC V TERAPII PERITONEÁLNÍHO ROZSEVU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU D. HOSKOVEC 1. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: kolorektální karcinom, HIPEC   Incidence kolorektálního karcinomu v ČR je cca 65 případů na 100 000 obyvatel, v Evropě je asi poloviční. V době diagnózy má 10 % pacientů synchronní peritoneální postižení a peritoneální recidiva...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.




Partneři projektu