This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2023

Abstrakty přednášek – přišlo po uzávěrce

PragueONCO Journal 2023

HLAVNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE KOLOKREKTÁLNÍ KARCINOM   INDIKACE HIPEC V TERAPII PERITONEÁLNÍHO ROZSEVU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU D. HOSKOVEC 1. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: kolorektální karcinom, HIPEC   Incidence kolorektálního karcinomu v ČR je cca 65 případů na 100 000 obyvatel, v Evropě je asi poloviční. V době diagnózy má 10 % pacientů synchronní peritoneální postižení a peritoneální recidiva...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu