This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2023

Abstrakty přednášek – přišlo po uzávěrce

PragueONCO Journal 2023

HLAVNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE KOLOKREKTÁLNÍ KARCINOM   INDIKACE HIPEC V TERAPII PERITONEÁLNÍHO ROZSEVU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU D. HOSKOVEC 1. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: kolorektální karcinom, HIPEC   Incidence kolorektálního karcinomu v ČR je cca 65 případů na 100 000 obyvatel, v Evropě je asi poloviční. V době diagnózy má 10 % pacientů synchronní peritoneální postižení a peritoneální recidiva...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu