This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2023

Abstrakty přednášek – Hlavní Lékařská sekce

PragueONCO Journal 2023

Onkogynekologie   MOLEKULÁRNÍ KLASIFIKACE: PRINCIPY TESTOVÁNÍ A SITUACE V ČR P. DUNDR Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: karcinom endometria, molekulární klasifikace, KOC   Molekulární klasifikace karcinomu endometria se stala významnou součástí diagnostického procesu těchto nádorů s přímým terapeutickým dopadem. Algoritmus testování vychází z hodnocení tří základních parametrů: mutačního stavu genu POLE, mutačního stavu genu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu