This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2023

Abstrakty přednášek – Hlavní Lékařská sekce

PragueONCO Journal 2023

Onkogynekologie   MOLEKULÁRNÍ KLASIFIKACE: PRINCIPY TESTOVÁNÍ A SITUACE V ČR P. DUNDR Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: karcinom endometria, molekulární klasifikace, KOC   Molekulární klasifikace karcinomu endometria se stala významnou součástí diagnostického procesu těchto nádorů s přímým terapeutickým dopadem. Algoritmus testování vychází z hodnocení tří základních parametrů: mutačního stavu genu POLE, mutačního stavu genu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu