This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2023

Abstrakty přednášek – Hlavní Lékařská sekce

PragueONCO Journal 2023

Onkogynekologie   MOLEKULÁRNÍ KLASIFIKACE: PRINCIPY TESTOVÁNÍ A SITUACE V ČR P. DUNDR Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: karcinom endometria, molekulární klasifikace, KOC   Molekulární klasifikace karcinomu endometria se stala významnou součástí diagnostického procesu těchto nádorů s přímým terapeutickým dopadem. Algoritmus testování vychází z hodnocení tří základních parametrů: mutačního stavu genu POLE, mutačního stavu genu...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu