This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2023

Abstrakty přednášek – Paliativní sekce

PragueONCO Journal 2023

ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ DUŠE M. ANDERS Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: cytokiny, depresivní porucha, úzkostná porucha, únava, emoce, neurotransmiterová deplece, neuroneogeneze   Zátěž a změny provázející život v moderní společnosti se odrážejí nejen v oblasti tělesného zdraví, ale stále pronikavěji i do zdraví duševního každého z nás. Je obtížné z mnoha důvodů jednoduše porovnávat výskyt duševních poruch v minulosti a nyní,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu