This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2023

Novoroční přání pro českou onkologii

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Když jsme letos stavěli s vnuky betlém, vyprávěla jsme jim vánoční příběh o narození Ježíška, který byl nejen Bůh, ale i člověk proto, aby se mohl lidem přiblížit a pochopit je. Uvědomila jsem si, že onkolog je také nejen lékař, ale snadno se může stát i pacientem, a to je ideální most k pochopení nemocných a jejich utrpení. Škoda, že tuhle empatii využíváme...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu