This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2023

Novoroční přání pro českou onkologii

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Když jsme letos stavěli s vnuky betlém, vyprávěla jsme jim vánoční příběh o narození Ježíška, který byl nejen Bůh, ale i člověk proto, aby se mohl lidem přiblížit a pochopit je. Uvědomila jsem si, že onkolog je také nejen lékař, ale snadno se může stát i pacientem, a to je ideální most k pochopení nemocných a jejich utrpení. Škoda, že tuhle empatii využíváme...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu