This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2023

Precizní medicína

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

„Lékařský výzkum dosáhl takových pokroků, že už na světě není zdravého člověka.“ Aldous Huxley   Precizní a personalizovaná onkologie jako nový rozměr onkologické péče vychází z rozpoznání molekulární heterogenity nádorové nemoci a heterogenity hostitelů nemoci a je odrazem změny vnímání nádorové nemoci novým „molekulárním“ pohledem. V pregenomické éře byla primární lokalizace nádoru a histologický typ...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu