This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2023

Precizní medicína

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

„Lékařský výzkum dosáhl takových pokroků, že už na světě není zdravého člověka.“ Aldous Huxley   Precizní a personalizovaná onkologie jako nový rozměr onkologické péče vychází z rozpoznání molekulární heterogenity nádorové nemoci a heterogenity hostitelů nemoci a je odrazem změny vnímání nádorové nemoci novým „molekulárním“ pohledem. V pregenomické éře byla primární lokalizace nádoru a histologický typ...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu