This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 4/2022 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 01/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Aktuální číslo časopisu Podpůrná léčba přináší články na důležitá témata, jakými jsou například využití léčebného konopí při terapii bolesti a dalších problémů souvisejících s onkologickým onemocněním, nebo ESA při řešení anémie u těchto pacientů. Dočtete se také o doporučeních při léčbě checkpoint inhibitory, či nízkomolekulárními hepariny. Přiblížíme rovněž problematiku biosimilárních přípravků, které mají potenciál zastoupit originální a ekonomicky nákladná biologická léčiva.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz / Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Členové redakční rady: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová, MBA

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
JAZYKOVÁ REDAKTORKA: PhDr. Hana Kaiserová

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
4. ročník, č. 4, vychází v prosinci 2022 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu