This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2022 Czech Edition

Biosimilární molekuly v onkologii – aktuální využití a trendy

David Vrána

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Agel, Nový Jičín

Úvod Onkologická léčba zažívá v posledních letech nebývale rychlý rozvoj. Téměř každý měsíc jsou registrovány v České republice nové molekuly, které postupně získávají úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Centrová léčba se tak dostává do léčby u zásadně většího počtu pacientů a často v několika liniích u stejného pacienta. Tito pacienti přežívají díky nově dostupné léčbě...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu