This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2022 Czech Edition

ESA v teorii a praxi u onkologického pacienta

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod Rekombinantní růstové faktory erytropoézy, resp. erytropoézu stimulující faktory (Erythropoiesis-Stimulating Agents – ESA) představují významnou možnost řešení anémie u onkologických pacientů za dodržování podmínek, které přispívají k bezpečnosti a účelnosti této podpůrné léčby. Přehledná doporučení mají vypracovány odborné společnosti, jako jsou ESMO [1], ASCO/ASH [2], NCCN [3] a ČOS, respektive Modrá kniha ČOS [4], které...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu