This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2022 Czech Edition

ESA v teorii a praxi u onkologického pacienta

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod Rekombinantní růstové faktory erytropoézy, resp. erytropoézu stimulující faktory (Erythropoiesis-Stimulating Agents – ESA) představují významnou možnost řešení anémie u onkologických pacientů za dodržování podmínek, které přispívají k bezpečnosti a účelnosti této podpůrné léčby. Přehledná doporučení mají vypracovány odborné společnosti, jako jsou ESMO [1], ASCO/ASH [2], NCCN [3] a ČOS, respektive Modrá kniha ČOS [4], které...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu