This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2022 Czech Edition

ESA v teorii a praxi u onkologického pacienta

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod Rekombinantní růstové faktory erytropoézy, resp. erytropoézu stimulující faktory (Erythropoiesis-Stimulating Agents – ESA) představují významnou možnost řešení anémie u onkologických pacientů za dodržování podmínek, které přispívají k bezpečnosti a účelnosti této podpůrné léčby. Přehledná doporučení mají vypracovány odborné společnosti, jako jsou ESMO [1], ASCO/ASH [2], NCCN [3] a ČOS, respektive Modrá kniha ČOS [4], které...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu