This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2022 Czech Edition

Editorial

Simona Šípová

Fakultní nemocnice Plzeň

Vážené čtenářky, vážení čtenáři časopisu Podpůrná léčba,   v aktuálním čísle opět naleznete mnoho zajímavých článků na velmi důležitá témata. Profesor Samuel Vokurka se ve svém článku zabývá přístupem k řešení anémie u onkologicky nemocných v praxi. Současná odborná doporučení zařazují v indikovaných případech do algoritmu léčby anémie také erytropoézu stimulující faktory (ESA), které mohou snížit potřebu transfuzí, a tím i časovou a administrativní zátěž zdravotníků....

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu