This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2022 Czech Edition

Editorial

Simona Šípová

Fakultní nemocnice Plzeň

Vážené čtenářky, vážení čtenáři časopisu Podpůrná léčba,   v aktuálním čísle opět naleznete mnoho zajímavých článků na velmi důležitá témata. Profesor Samuel Vokurka se ve svém článku zabývá přístupem k řešení anémie u onkologicky nemocných v praxi. Současná odborná doporučení zařazují v indikovaných případech do algoritmu léčby anémie také erytropoézu stimulující faktory (ESA), které mohou snížit potřebu transfuzí, a tím i časovou a administrativní zátěž zdravotníků....

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu