This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2022 Czech Edition

Kortikoidy v léčbě imunitních nežádoucích účinků terapie inhibitory kontrolních bodů

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Úvod Terapie inhibitory kontrolních bodů imunitního systému (CPI, checkpoint inhibitors) přinesla revoluci v onkologii. Zásadním způsobem zlepšuje prognózu pacientů s různými typy nádorů a přináší šanci na de facto vyléčení i u nemocných s metastatickým onemocněním. Klíčová slova: kortikosteroidy, nežádoucí účinky terapie, autoimunitní onemocnění   Specifickým typem nežádoucích účinků (NÚ) spojených s léčbou CPI jsou...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu