This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2022 Czech Edition

Kortikoidy v léčbě imunitních nežádoucích účinků terapie inhibitory kontrolních bodů

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Úvod Terapie inhibitory kontrolních bodů imunitního systému (CPI, checkpoint inhibitors) přinesla revoluci v onkologii. Zásadním způsobem zlepšuje prognózu pacientů s různými typy nádorů a přináší šanci na de facto vyléčení i u nemocných s metastatickým onemocněním. Klíčová slova: kortikosteroidy, nežádoucí účinky terapie, autoimunitní onemocnění   Specifickým typem nežádoucích účinků (NÚ) spojených s léčbou CPI jsou...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu