This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2022 Czech Edition

Kortikoidy v léčbě imunitních nežádoucích účinků terapie inhibitory kontrolních bodů

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Úvod Terapie inhibitory kontrolních bodů imunitního systému (CPI, checkpoint inhibitors) přinesla revoluci v onkologii. Zásadním způsobem zlepšuje prognózu pacientů s různými typy nádorů a přináší šanci na de facto vyléčení i u nemocných s metastatickým onemocněním. Klíčová slova: kortikosteroidy, nežádoucí účinky terapie, autoimunitní onemocnění   Specifickým typem nežádoucích účinků (NÚ) spojených s léčbou CPI jsou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu