This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 4/2022 Czech Edition

Konopí a jeho využití v onkologii

Lukáš Pochop

Klinika komplexní onkologické péče, Centrum paliativní péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Léčebné konopí je legalizováno v České republice od roku 2013. V našem ústavu jsme konopí začali předepisovat v roce 2018. V úvodu byla silná očekávání ze strany pacientů a jejich rodin, která se však mnohdy nenaplnila. Postupem času jsme se s konopím naučili pracovat a situace se obrátila. Konopí nyní nabízíme pacientům my lékaři jako možné koanalgetikum. Klíčová slova: léčebné...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu