This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 04/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Také první číslo roku 2023 přináší praktické články zaměřené na zlepšení kvality života onkologických pacientů, například na využití olanzapinu při řešení nevolnosti pacientů po chemoterapii, či na indikaci pegylovaných růstových faktorů granulopoézy při prevenci febrilní neutropenie.Další příspěvek je věnován výběru vhodných opioidů z pohledu farmakokinetických a farmakodynamických interakcí. Přinášíme také doporučení, jak zabránit žilní trombóze a plicní embolii našich pacientů. Závěrečný článek se zabývá spíše opomíjenou problematikou erektilní dysfunkce onkologicky nemocných.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová, MBA
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
JAZYKOVÁ REDAKTORKA: PhDr. Hana Kaiserová

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
5. ročník, č. 1, vychází v dubnu 2023 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu