This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Základní možnosti řešení erektilní dysfunkce onkologických pacientů v praxi

Taťána Šrámková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav v Brně
Urologická klinika 1. LF a VFN v Praze
Klinika traumatologie LF MU v Brně

Souhrn Erektilní dysfunkce (ED) je definována jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. Porucha erekce patří k nejčastější sexuální dysfunkci mužů léčících se pro onkologické onemocnění. Příčina může být neurogenní, vaskulární nebo hormonální s doprovodnou psychogenní komponentou. Šanci na obnovení funkce erekce onkologicky nemocných zhoršují kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, dyslipidemie,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu