This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Základní možnosti řešení erektilní dysfunkce onkologických pacientů v praxi

Taťána Šrámková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav v Brně
Urologická klinika 1. LF a VFN v Praze
Klinika traumatologie LF MU v Brně

Souhrn Erektilní dysfunkce (ED) je definována jako neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření dostatečné k realizaci uspokojivého sexuálního styku. Porucha erekce patří k nejčastější sexuální dysfunkci mužů léčících se pro onkologické onemocnění. Příčina může být neurogenní, vaskulární nebo hormonální s doprovodnou psychogenní komponentou. Šanci na obnovení funkce erekce onkologicky nemocných zhoršují kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, dyslipidemie,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu