This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Febrilní neutropenie

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN Plzeň

Nové poznámky k profylaxi s růstovými faktory granulopoézy   Úvod Téma profylaxe febrilní neutropenie a potažmo udržení relativní dávkové intenzity chemoterapie, např. v adjuvantní léčbě karcinomu prsu, bylo již opakovaně prezentováno a řešeno na řadě onkologických konferencí a v mnoha publikacích. Jedná se o velmi významnou problematiku, která jistě bude i dále často diskutována. Při aktuálně již...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu