This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Febrilní neutropenie

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN Plzeň

Nové poznámky k profylaxi s růstovými faktory granulopoézy   Úvod Téma profylaxe febrilní neutropenie a potažmo udržení relativní dávkové intenzity chemoterapie, např. v adjuvantní léčbě karcinomu prsu, bylo již opakovaně prezentováno a řešeno na řadě onkologických konferencí a v mnoha publikacích. Jedná se o velmi významnou problematiku, která jistě bude i dále často diskutována. Při aktuálně již...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu