This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Febrilní neutropenie

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN Plzeň

Nové poznámky k profylaxi s růstovými faktory granulopoézy   Úvod Téma profylaxe febrilní neutropenie a potažmo udržení relativní dávkové intenzity chemoterapie, např. v adjuvantní léčbě karcinomu prsu, bylo již opakovaně prezentováno a řešeno na řadě onkologických konferencí a v mnoha publikacích. Jedná se o velmi významnou problematiku, která jistě bude i dále často diskutována. Při aktuálně již...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu