This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Editorial

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN Plzeň

Vážení čtenáři,   je mi potěšením představit Vám další číslo našeho časopisu pro odborníky pečující o onkologické pacienty. Také tentokrát přinášíme prakticky zaměřené články připravené zkušenými autory. Jejich cílem, stejně tak jako celého našeho časopisu, je pomoci zlepšovat výsledky onkologické léčby a kvalitu života pacientů prostřednictvím podpůrné léčby a péče. MUDr. Zuzana Šoukalová ve svém příspěvku upozorňuje na možnosti řešení nevolnosti...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu