This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Editorial

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN Plzeň

Vážení čtenáři,   je mi potěšením představit Vám další číslo našeho časopisu pro odborníky pečující o onkologické pacienty. Také tentokrát přinášíme prakticky zaměřené články připravené zkušenými autory. Jejich cílem, stejně tak jako celého našeho časopisu, je pomoci zlepšovat výsledky onkologické léčby a kvalitu života pacientů prostřednictvím podpůrné léčby a péče. MUDr. Zuzana Šoukalová ve svém příspěvku upozorňuje na možnosti řešení nevolnosti...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu