This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Jak zvolit a dávkovat profylaxi flebotrombózy onkologického pacienta

Jana Hirmerová

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Úvod Hluboká žilní trombóza (HŽT) a/nebo plicní embolie (PE) jsou častými komplikacemi u onkologických pacientů. V anglicky psané literatuře je tato komplikace označována zkratkou CAT („cancer-associated thrombosis“). Riziko tromboembolických komplikací v onkologii je významně zvýšeno (udává se 7–28×), a to v důsledku hyperkoagulačního stavu navozeného zhoubným bujením i v důsledku protinádorové léčby [1]. Klíčová slova:...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu