This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Jak zvolit a dávkovat profylaxi flebotrombózy onkologického pacienta

Jana Hirmerová

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Úvod Hluboká žilní trombóza (HŽT) a/nebo plicní embolie (PE) jsou častými komplikacemi u onkologických pacientů. V anglicky psané literatuře je tato komplikace označována zkratkou CAT („cancer-associated thrombosis“). Riziko tromboembolických komplikací v onkologii je významně zvýšeno (udává se 7–28×), a to v důsledku hyperkoagulačního stavu navozeného zhoubným bujením i v důsledku protinádorové léčby [1]. Klíčová slova:...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu