This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Úskalí volby vhodného opioidu pro onkologického pacienta

Jan Šaloun, Vilma Vranová

Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita Brno

Souhrn Efektivní terapie nádorové bolesti má zásadní vliv na kvalitu života onkologických pacientů. U velké části z nich se přitom neobejdeme bez podávání opioidů. Jedná se o silně účinná a potenciálně riziková léčiva, jejichž nasazení by mělo předcházet pečlivé zvážení rizika lékových interakcí, metabolických parametrů pacienta, ale rovněž jeho sociálního zázemí, adherence, respektive samoobslužnosti. Cílem...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu