This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2023 Czech Edition

Úskalí volby vhodného opioidu pro onkologického pacienta

Jan Šaloun, Vilma Vranová

Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita Brno

Souhrn Efektivní terapie nádorové bolesti má zásadní vliv na kvalitu života onkologických pacientů. U velké části z nich se přitom neobejdeme bez podávání opioidů. Jedná se o silně účinná a potenciálně riziková léčiva, jejichž nasazení by mělo předcházet pečlivé zvážení rizika lékových interakcí, metabolických parametrů pacienta, ale rovněž jeho sociálního zázemí, adherence, respektive samoobslužnosti. Cílem...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu