This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Originální název:
Pancreatic Cancer News Czech edition

Datum vydání: 12/2014


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V prosincovém čísle vám přinášíme aktuální informace z Bruselu, kde proběhlo ustavující setkání nové platformy bojující proti nárůstu na karcinom pankreatu. Následná tisková zpráva informuje o 13. 11. jako o dnu ca pankreratu a o prioritách na léta 2014–2016. Přehledový článek se věnuje aktuální chirurgii slinivky břišní. Autorka následujícího příspěvku se s vámi podělí o zkušenosti ze stáže v onkologickém centru Clara Campal ve španělském Madridu. Abstrakt shrnuje původní článek na téma hraničně resekabilního karcinomu pankreatu. Závěrečný článek je věnován chirurgickému řešení pokročilého ca hlavy pankreatu.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.,
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. ¦ Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz,
Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 1. ročník / ISSN 2336-4025 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21682Partneři projektu