This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Professional Program Pancreatic Cancer – Centro Integral Oncológico Clara Campal, Madrid

Marie Kočová

Onkologické odd. Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Ve dnech 3. 11.-7. 11. 2014 jsem měla díky podpoře firmy Celgene možnost absolvovat stáž v onkologickém centru Clara Campal ve španělském Madridu. Pobyt byl zaměřen především na nádory pankreatu, ale setkala jsem se i s pacienty s dalšími druhy solidních nádorů, kteří byli léčeni zejména v rámci studií.   Do Madridu jsme odjeli z České republiky celkem tři: MUDr. Jana Grimová z FN Motol Praha, MUDr. Radim...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu