This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Professional Program Pancreatic Cancer – Centro Integral Oncológico Clara Campal, Madrid

Marie Kočová

Onkologické odd. Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Ve dnech 3. 11.-7. 11. 2014 jsem měla díky podpoře firmy Celgene možnost absolvovat stáž v onkologickém centru Clara Campal ve španělském Madridu. Pobyt byl zaměřen především na nádory pankreatu, ale setkala jsem se i s pacienty s dalšími druhy solidních nádorů, kteří byli léčeni zejména v rámci studií.   Do Madridu jsme odjeli z České republiky celkem tři: MUDr. Jana Grimová z FN Motol Praha, MUDr. Radim...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu