This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Professional Program Pancreatic Cancer – Centro Integral Oncológico Clara Campal, Madrid

Marie Kočová

Onkologické odd. Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Ve dnech 3. 11.-7. 11. 2014 jsem měla díky podpoře firmy Celgene možnost absolvovat stáž v onkologickém centru Clara Campal ve španělském Madridu. Pobyt byl zaměřen především na nádory pankreatu, ale setkala jsem se i s pacienty s dalšími druhy solidních nádorů, kteří byli léčeni zejména v rámci studií.   Do Madridu jsme odjeli z České republiky celkem tři: MUDr. Jana Grimová z FN Motol Praha, MUDr. Radim...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu