This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Professional Program Pancreatic Cancer – Centro Integral Oncológico Clara Campal, Madrid

Marie Kočová

Onkologické odd. Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Ve dnech 3. 11.-7. 11. 2014 jsem měla díky podpoře firmy Celgene možnost absolvovat stáž v onkologickém centru Clara Campal ve španělském Madridu. Pobyt byl zaměřen především na nádory pankreatu, ale setkala jsem se i s pacienty s dalšími druhy solidních nádorů, kteří byli léčeni zejména v rámci studií.   Do Madridu jsme odjeli z České republiky celkem tři: MUDr. Jana Grimová z FN Motol Praha, MUDr. Radim...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu