This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Karcinom slinivky břišní – „opomíjený” zabiják mezi zhoubnými nádory

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

13. listopad – den karcinomu slinivky břišní Vyhlášení dne věnovaného karcinomu slinivky břišní je cestou, jak zvýšit obecné povědomí o tomto mimořádně agresivním nádorovém onemocnění a ukončit jeho opomíjení ve srovnání s ostatními více „medializovanými “ zhoubnými nádory, zvýšit informovanost veřejnosti a pomoci tuto diagnózu zařadit mezi priority onkologického výzkumu.   Karcinomy slinivky břišní tvoří ~ 2 % všech zhoubných nádorů...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu