This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Karcinom slinivky břišní – „opomíjený” zabiják mezi zhoubnými nádory

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

13. listopad – den karcinomu slinivky břišní Vyhlášení dne věnovaného karcinomu slinivky břišní je cestou, jak zvýšit obecné povědomí o tomto mimořádně agresivním nádorovém onemocnění a ukončit jeho opomíjení ve srovnání s ostatními více „medializovanými “ zhoubnými nádory, zvýšit informovanost veřejnosti a pomoci tuto diagnózu zařadit mezi priority onkologického výzkumu.   Karcinomy slinivky břišní tvoří ~ 2 % všech zhoubných nádorů...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu