This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Karcinom slinivky břišní – „opomíjený” zabiják mezi zhoubnými nádory

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

13. listopad – den karcinomu slinivky břišní Vyhlášení dne věnovaného karcinomu slinivky břišní je cestou, jak zvýšit obecné povědomí o tomto mimořádně agresivním nádorovém onemocnění a ukončit jeho opomíjení ve srovnání s ostatními více „medializovanými “ zhoubnými nádory, zvýšit informovanost veřejnosti a pomoci tuto diagnózu zařadit mezi priority onkologického výzkumu.   Karcinomy slinivky břišní tvoří ~ 2 % všech zhoubných nádorů...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu