This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Klíčové události systémové terapie karcinomu slinivky břišní

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

Karcinomy slinivky břišní jsou většinou diagnostikovány v lokálně pokročilém nebo metastatickém stadiu. Ani v časném operabilním stadiu není samostatný chirurgický výkon zárukou dlouhodobého léčebného výsledku a velmi často dochází k metastatickému rozsevu i při aplikaci adjuvantní chemoterapie. Ke karcinomům slinivky břišní je proto nutné přistupovat jako k systémovému onemocnění s vysokým rizikem časné mikrometastatické diseminace. Systémová léčba by měla být logicky nejdůležitější léčebnou...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu