This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Klíčové události systémové terapie karcinomu slinivky břišní

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

Karcinomy slinivky břišní jsou většinou diagnostikovány v lokálně pokročilém nebo metastatickém stadiu. Ani v časném operabilním stadiu není samostatný chirurgický výkon zárukou dlouhodobého léčebného výsledku a velmi často dochází k metastatickému rozsevu i při aplikaci adjuvantní chemoterapie. Ke karcinomům slinivky břišní je proto nutné přistupovat jako k systémovému onemocnění s vysokým rizikem časné mikrometastatické diseminace. Systémová léčba by měla být logicky nejdůležitější léčebnou...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu