This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Klíčové události systémové terapie karcinomu slinivky břišní

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

Karcinomy slinivky břišní jsou většinou diagnostikovány v lokálně pokročilém nebo metastatickém stadiu. Ani v časném operabilním stadiu není samostatný chirurgický výkon zárukou dlouhodobého léčebného výsledku a velmi často dochází k metastatickému rozsevu i při aplikaci adjuvantní chemoterapie. Ke karcinomům slinivky břišní je proto nutné přistupovat jako k systémovému onemocnění s vysokým rizikem časné mikrometastatické diseminace. Systémová léčba by měla být logicky nejdůležitější léčebnou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu