This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Klíčové události systémové terapie karcinomu slinivky břišní

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

Karcinomy slinivky břišní jsou většinou diagnostikovány v lokálně pokročilém nebo metastatickém stadiu. Ani v časném operabilním stadiu není samostatný chirurgický výkon zárukou dlouhodobého léčebného výsledku a velmi často dochází k metastatickému rozsevu i při aplikaci adjuvantní chemoterapie. Ke karcinomům slinivky břišní je proto nutné přistupovat jako k systémovému onemocnění s vysokým rizikem časné mikrometastatické diseminace. Systémová léčba by měla být logicky nejdůležitější léčebnou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu