This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Karcinom slinivky břišní – zpráva z prvního ustavujícího setkání vznikající evropské platformy

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

13. listopad byl vyhlášen prvním Světovým dnem karcinomu slinivky břišní s cílem upozornit na tuto „mediálně“ opomíjenou diagnózu a vyhlásit stav „ohrožení“. Den předem proběhlo v Bruselu na půdě Evropského parlamentu ustavující setkání nově vznikající platformy, zabývající se tímto nemilosrdným onemocněním.   Setkání zahájil Phillipe De Backer a zdůraznil, že prvním úkolem nově vznikající evropské iniciativy je zabránit nárůstu mortality tohoto...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu