This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Karcinom slinivky břišní – zpráva z prvního ustavujícího setkání vznikající evropské platformy

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

13. listopad byl vyhlášen prvním Světovým dnem karcinomu slinivky břišní s cílem upozornit na tuto „mediálně“ opomíjenou diagnózu a vyhlásit stav „ohrožení“. Den předem proběhlo v Bruselu na půdě Evropského parlamentu ustavující setkání nově vznikající platformy, zabývající se tímto nemilosrdným onemocněním.   Setkání zahájil Phillipe De Backer a zdůraznil, že prvním úkolem nově vznikající evropské iniciativy je zabránit nárůstu mortality tohoto...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu