This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Karcinom slinivky břišní – zpráva z prvního ustavujícího setkání vznikající evropské platformy

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

13. listopad byl vyhlášen prvním Světovým dnem karcinomu slinivky břišní s cílem upozornit na tuto „mediálně“ opomíjenou diagnózu a vyhlásit stav „ohrožení“. Den předem proběhlo v Bruselu na půdě Evropského parlamentu ustavující setkání nově vznikající platformy, zabývající se tímto nemilosrdným onemocněním.   Setkání zahájil Phillipe De Backer a zdůraznil, že prvním úkolem nově vznikající evropské iniciativy je zabránit nárůstu mortality tohoto...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu