This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Karcinom slinivky břišní – zpráva z prvního ustavujícího setkání vznikající evropské platformy

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

13. listopad byl vyhlášen prvním Světovým dnem karcinomu slinivky břišní s cílem upozornit na tuto „mediálně“ opomíjenou diagnózu a vyhlásit stav „ohrožení“. Den předem proběhlo v Bruselu na půdě Evropského parlamentu ustavující setkání nově vznikající platformy, zabývající se tímto nemilosrdným onemocněním.   Setkání zahájil Phillipe De Backer a zdůraznil, že prvním úkolem nově vznikající evropské iniciativy je zabránit nárůstu mortality tohoto...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu