This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Aktuální chirurgie karcinomu pankreatu

Zdeněk Krška

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Karcinom pankreatu (CaP) představuje vzrůstající problém ve všech rozvinutých zemích. Ve Spojených státech je CaP čtvrtou nejčastější příčinou smrti mezi cancer-related deaths při 45 000 nově vzniklých onemocněních a 39 000 úmrtích v roce 2013 (ACS, 2013). V České republice lze pozorovat mezi roky 1977 a 2011 více než zdvojnásobení incidence tohoto nádoru, přičemž díky vysoké letalitě tohoto onemocnění se prevalence téměř rovná...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu