This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Aktuální chirurgie karcinomu pankreatu

Zdeněk Krška

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Karcinom pankreatu (CaP) představuje vzrůstající problém ve všech rozvinutých zemích. Ve Spojených státech je CaP čtvrtou nejčastější příčinou smrti mezi cancer-related deaths při 45 000 nově vzniklých onemocněních a 39 000 úmrtích v roce 2013 (ACS, 2013). V České republice lze pozorovat mezi roky 1977 a 2011 více než zdvojnásobení incidence tohoto nádoru, přičemž díky vysoké letalitě tohoto onemocnění se prevalence téměř rovná...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu