This site is intended for healthcare professionals

Pancreatic Cancer News 2/2014 Czech edition

Aktuální chirurgie karcinomu pankreatu

Zdeněk Krška

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Karcinom pankreatu (CaP) představuje vzrůstající problém ve všech rozvinutých zemích. Ve Spojených státech je CaP čtvrtou nejčastější příčinou smrti mezi cancer-related deaths při 45 000 nově vzniklých onemocněních a 39 000 úmrtích v roce 2013 (ACS, 2013). V České republice lze pozorovat mezi roky 1977 a 2011 více než zdvojnásobení incidence tohoto nádoru, přičemž díky vysoké letalitě tohoto onemocnění se prevalence téměř rovná...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu