This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Pancreatic Cancer News 1/2018 Czech edition

Originální název:
Pancreatic Cancer News Czech edition

Datum vydání: 11/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V listopadovém čísle se MUDr. Vočka věnuje systémové léčbě metastatického ca pankreatu. Na následujcích stránkách najdete materiál prof. Kršky na téma léčby nádoru v 1. a 2. stadiu. Informace ze setkání ASCO 2018 důležité pro management pacientů s nádory slinivky prezentuje ve svém příspěvku MUDr. Šedo. Výsledky ASCO se zabývá také prim. Kubala a zdůrazňuje, že operace by měla následovat až po neoadjuvantní léčbě.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA,
prim. MUDr. Eugen Kubala ¦ Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz,
PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2 x ročně / 5. ročník / ISSN 2336-4025 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21682Komerce

Partneři projektu